Our Services

A cleaning service that’s professional and affordable

บริการของเรา

ให้บริการทำความสะอาดอย่างครบวงจร บริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร บริการจัดส่งแม่บ้านประจำสำนักงาน

ทำความสะอาดออฟฟิศ สำนักงาน-7

บริการทำความสะอาดสำนักงาน

บริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานครบวงจร 

ทั้งองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่  บริการทำความสะอาด อาคารสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกแบบประจำ หรือเป็นครั้งคราว เพื่อให้สำนักงานดูสะอาด  มีสุขอนามัยที่ดีสำหรับลูกค้า และพนักงาน

The Brio Pic

บริการทำความสะอาดคอมมูนิตี้มอลล์

บริการทำความสะอาดคอมมูนิตี้มอลล์ ให้บริการทำความสะอาดแบบเป็นประจำ   หรือสถานประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ทั่วไปที่ต้องการความสะอาด เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ

บริการของเรา Slide 15

บริการทำความสะอาดสถานประกอบกิจการต่างๆ

ให้บริการแม่บ้านประจำสำหรับสถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านค้า ฟิตเนส หรือสถานที่ออกกำลังกาย บริการรถยนต์ และสถานประกอบการประเภทอื่นๆ

โดยที่เราจะจัดหาแม่บ้านประจำที่เหมาะสมกับหน้างานแต่ละประเภท ขอให้ท่านไว้วางใจในบริการของเรา 

บริการของเรา Slide 16

บริการทำความสะอาดคลินิค / โรงพยาบาล

บริการทำความสะอาดคลินิค และโรงพยาบาล

เป็นงานที่เน้นความสะอาดและสุขอนามัยสูงเป็นพิเศษ ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทำความสะอาดที่ได้มาตราฐานเหมาะกับการทำความสะอาดในคลินิค และโรงพยาบาลเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนผู้ป่วยนอก ห้องพักผู้ป่วยใน และพื้นที่ส่วนกลาง

Condo2

บริการทำความสะอาดคอนโดมิเนียม/โรงแรม

บริการทำความสะอาดคอนโดมิเนียมและโรงแรมแบบประจำ

ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของอาคารชุดพักอาศัย และสถานประกอบการโรงแรมด้วยพนักงานทำความสะอาดที่มีความเชี่ยวชาญ และ Service Mind

ทำความสะอาดหน่วยงานราชการ-1

บริการทำความสะอาดหน่วยงานราชการ

บริการทำความสะอาดหน่วยงานราชการ

โดยพนักงานที่ได้รับการอบรมมาเป็นการเฉพาะเพื่อรับทราบกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

IMG_6268

บริการทำความสะอาดครั้งคราว/ Big Cleaning

ให้บริการทำความสะอาดเป็นครั้งคราวโดยทีมงานที่พร้อมให้บริการทำความสะอาดทุกรูปแบบเพื่อที่จะตอบสนองต่อความความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทำความสะอาดสำนักงาน, บ้านที่พักอาศัย, ร้านอาหาร, คลังสินค้า หรือสถานประกอบการอื่นๆ และยังรวมถึงการรับทำความสะอาดภายหลังจากงานรับเหมาก่อสร้างหรือหลังตกแต่ง หรือสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning เราพร้อมให้บริการและส่งมอบงานที่สะอาดที่สุดให้แก่ท่าน

บริการของเรา

บริการทำความสะอาดบริษัท สำนักงาน คอมมูนิตี้มอลล์ ห้างสรรพสินค้า
บริการทำความสะอาดโรงงาน อาคารสูง ทำความสะอาดฝ้า เพดาน ล้างพื้น ขัดผื้น เช็ดกระจก
บริการทำความสะอาดที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม
บริการทำความสะอาดพื้น และเคลือบเงาพื้นผิว เช่น กระเบื้องยาง พื้นแกรนิตโต้ กระเบื้องทั่วไป
บริการทำความสะอาดซักพรม โซฟา เก้าอี้สำนักงาน